ອຸປະກອນເສີມລົດຖີບ

ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍລົດຖີບທົ່ວໄປສາມາດເປັນຕາງຶດ.ແຕ່ຖ້າທ່ານຂີ່ລົດເປັນປະຈຳ, ບໍ່ວ່າຈະໃສ່ພໍດີ ຫຼື ເພື່ອການເດີນທາງ, ມີອຸປະກອນເສີມລົດຖີບຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງທ່ານຢູ່ໃນສອງລໍ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ປອດໄພກວ່າ ແລະ ສະດວກສະບາຍກວ່າ.ບາງຄົນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນແມ່ນດີທີ່ຈະມີ.